2011 Yılından itibaren faaliyetini sürdüren firmamız kuruluşundan bu yana Osmaniye

Korkut Ata Üniversite’sinde öğretim gören başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve

başarılarının taçlandırılması ana hedeflerimizdendir. Firma olarak Osmaniye Korkut Ata

Üniversite’sinde okuyan ve bölümünde fakülte birincisi olarak mezun olacak

öğrencilerimize mezuniyetlerinde araba ödülü vermekteyiz. Ayrıca öğretimini başarı ile

sürdüren ve Korkut Ata Özel Yurt Hizmetlerinde konaklayan her öğrenciye kontenjanları

oranında geri ödemesiz nakdi ve ayni burslar vermektedir. Amacı okulunu başarı ile

okumak ve bitirmek olanların yanındayız.