2011 yılında Türk Ticaret Kanunu, Mülki ve Mahalli idarelerimizden onaylı Yalnızca

Yüksek Öğretim Öğrencilerinin konaklaması için kurulmuş ve Vergi Mükellefiyeti bu

sektörde tasdikli firmamız bu özellikleriyle (Bazı vakıf ve dernekler dışında) ilimiz

Osmaniye’de ilk olmanın gururunu taşımaktadır. Cumhuriyetin temel ilke ve kurallarına

saygılı? “Fikri ve Vicdanı Hür Bireyler” yetiştirmede yer alan kuruluşlarımızın başında

önde gelen yerler üniversitelerimizdir. Biz de Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde

öğretim görmeye gelen çocuklarımıza konaklama yönüyle hizmet etmek için kurulmuş

firmayız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi`nin adını taşıyan ve Türk Patent tarafından tescilli

KORKUT ATA YURTLARI adı altında 87 Erkek 80 Kız olmak üzere toplam 167 kişilik

kapasiteye sahibiz. Tesislerimiz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik

Fakülteleri ve İİBF(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) girişlerinin yanında olup, Kredi

ve Yurtlar Kurumunun Erkek Yurdundan sonra üniversitemize en yakın tesistir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesini kazanan tüm öğrencilerimizin tesislerimizi ziyaret

ederek kendileri için hazırlanan imkanları ve promosyonları görmelerini teklif ediyoruz.